0903 504 330
Po-Pia: 7:00-16:00; So: 7:00-12:00
Nákupný košík
Baumit Sanova trasová omietka WTA 25 kg

Baumit Sanova trasová omietka WTA 25 kg

  • Výrobcovia: Baumit
  • Kód produktu: Omietka
  • Vernostné body:
  • Dostupnosť: Skladom
  • 15,00€ / bal
  • 13,50€ / bal

  • Bez DPH: 11,25€ / bal
  • Cena vo vernostných bodoch: 0

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

Ďalšie informácie

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba: cca 10 – 11 kg / m2 / cm

Výdatnosť: cca 1,3 m2 / vrece pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Použitie 

Jednovrstvová omietka spracovávaná v jednom alebo v dvoch pracovných krokoch na sanáciu muriva s nízkym až stredným stupňom zaťaženia vlhkosťou a škodlivými soľami. Pri nízkom stupni zaťaženia sa nanáša omietka v jednej vrstve, pri vyššom stupni zaťaženia ako dvojvrstvová. Vhodná na dosiahnutie pohľadovo suchých stien objektu v interiéri aj v exteriéri, vhodná aj pre pamiatkovo chránené objekty.

Spracovanie 

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

2. Príprava podkladu

V prípade zasolenia podkladu je potrebné realizovať špeciálne opatrenia (očistiť kefou výkvety solí, ošetrenie muriva a pod.). Poškodenú omietku je potrebné odstrániť v ploche cca. 1,0 m od oblasti poškodenia. Maltu z ložných škár je potrebné odstrániť do hĺbky cca. 2 cm a následne vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova W). Ak prestupuje podkladom vlhkosť, je potrebné realizovať ďalšie opatrenia (napr. vodorovná či zvislá izolácia). Pri ručnom nanášaní, v exteriéri ako aj pri nerovnomerne nasiakavom podklade, pri starých murivách s premenlivou hrúbkou omietky je vždy potrebná príprava podkladu s Baumit Sanova Prednástrek.

3. Miešanie

Baumit Sanova trasová omietka WTA sa mieša s vodou v bežných stavebných miešačkách. Doba miešania v samospádovej miešačke cca. 5-6 min., v miešačke s núteným miešaním 3-5 min. Baumit Sanova trasová omietka WTA môže byť spracovaná aj vhodnými omietacími strojmi (napr. G4 so statorom D 6/3).

4. Nanášanie

Interiér: 

Murivo vyhovujúce norme s rovným povrchom, hrúbka omietky 10 až 20 mm (jednovrstvovo), nízka vlhkosť, nízke zaťaženie soľami:

– Baumit Sanova Prednástrek nie je potrebný

– Baumit Sanova trasová omietka WTA nanášaná strojovo

– zahladenie plsteným hladítkom

Interiér a exteriér:

Murivo a kamenné murivo (nepravidelné), hrúbka omietky do 20 mm (jednovrstvovo), nízke alebo stredné zaťaženie soľami:

– Baumit Sanova Prednástrek 100% krytie (dodržať technologickú prestávku)

– Baumit Sanova trasová omietka WTA strojovo nanášaná

– zahladenie plsteným hladítkom

Murivo (nepravidelné), hrúbka omietky do 30 mm (jednovrstvové spracovanie v dvoch krokoch), nízka vlhkosť, nízke zaťaženie soľami:

– Baumit Sanova Prednástrek 100 % krytie (dodržať technologické prestávky)

– Baumit Sanova trasová omietka nanášaná strojovo:

1. vrstva do hrúbky max. 25 mm, povrch vodorovne zdrsniť (technologická prestávka cca. 24 hod.)

2. vrstva Baumit Sanova trasová omietka WTA v hrúbke 5-7 mm – zahladenie plsteným hladítkom

 

Murivo, kamenné murivo (nepravidelné), hrúbka omietky od 30 mm, max. 80 mm (jednovrstvovo v dvoch krokoch), zvýšená vlhkosť, zvýšené až vysoké zaťaženie soľami:

– Baumit Prednástrek 100% krytie (dodržať technologickú

prestávku)

– Baumit Sanova trasová omietka WTA nanášaná strojovo: 

1. vrstva - povrch vodorovne zdrsniť (technologická prestávka cca. 7 dní na 1 cm hrúbky omietky; nanesenú omietku udržiavať 2-3 dni vo vlhkom stave, vetrať)

2. vrstva Baumit Sanova trasová omietka nanesená v rovnomernej hrúbke 15 mm – zahladiť plsteným hladítkom

 

5. Informácie a  všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5°C. Čerstvo omietnuté plochy je potrebné udržiavať 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné priečne vetranie miestnosti. Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baumit Sanova sa preto odporúča realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť presnú diagnózu stavu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie objektu a pod.

6. Konečné povrchové úpravy

Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka min. 7 dní / 1 cm hrúbky omietky.

Interiér:

• Baumit Vnútorná farba Klima

• Baumit Nanopor farba

• Baumit Silikátová farba

• Baumit Silikónová farba

Exteriér:

Na nahrubo do roviny stiahnutý povrch Baumit Sanova trasovej omietky WTA:

• Baumit Ušľachtilá omietka

Na zahladený povrch Baumit Sanova trasovej omietky WTA:

• Baumit Nanopor farba

• Baumit Silikátová farba

• Baumit Silikónová farba

• Baumit Univerzálny základ + Baumit Nanopor omietka

• Baumit Univerzálny základ + Baumit Silikátová omietka

• Baumit Univerzálny základ + Baumit Silikónová omietka

Balenie
Hmotnosť balenia 25 kg
Spotreba
Približná spotreba 10 - 11 kg / m2 / cm
Približná výdatnosť 1,3 m2 / vrece / pri hrúbke omietky 2 cm
Spotreba vody 5 - 6 litrov / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna 1 mm
Vlastnosti
Min hrúbka omietky V interiéri: 10 mm pri nízkom zaťažení soľami; V interiéri: 20 mm pri vysokom zaťažení soľami; V exteriéri: 20 mm
Trieda omietky R CS II

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: baumit, omietka