0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 8:00 - 15:00        So : 8:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit Sanova L 50 l

Baumit Sanova L 50 l

  • Výrobca:: Baumit
  • Kód produktu: Omietka
  • Dostupnosť: Skladom
  • 33,00€ /bal
  • 29,70€ /bal

  • Bez DPH: 24,75€ /bal

Vysoko pórovitá sanačná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie, ručné spracovanie, hydrofobizovaná. nevhodná pre oblasť sokla a pod obklady.

Minimálna hrúbka: 30 mm

Veľkosť zrna: max. 2 mm

Spotreba: cca 0,2 vreca/m2/cm

Výdatnosť: cca 1,7 m/ vrece pri hrúbke omietky 3 cm

Balenie 50 l, 1 paleta = 50 vriec = 2,5 m³ (cca. 850 kg)

Použitie

Priemyselne vyrábaná vodoodpudivá suchá omietková zmes s tepelnoizolačnými vlastnosťami pre ručné spracovanie. Tepelnoizolačná, vysoko paropriepustná jadrová omietka. Vďaka veľkému objemu pórov je obzvlášť vhodná na sanáciu mierne vlhkého a zasoleného muriva. Jednoduché spracovanie.

Spracovanie

1. Podklad

Podklad  musí vyhovovať platným normám, musí  byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie  byť vodoodpudivý.

2. Príprava podkladu

V prípade silného zasolenia podkladu je potrebné realizovať špeciálne opatrenia (očistiť kefou výkvety solí, ošetriť murivo, realizovať celistvú hydroizoláciu objektu). Machy, riasy a iné poškodenia povrchu biologického pôvodu je potrebné odstrániť, prípadne ošetriť murivo vhodným chemickým prostriedkom. Maltu z ložných škár muriva odstrániť do hĺbky cca. 2 cm a následne vyplniť vhodným materiálom napr. Baumit Sanova S. Pred nanášaním  Baumit Sanova L je potrebné naniesť na  podklad Baumit Sanova Pre so 100% krytím. Podľa druhu a nasiakavosti podkladu a podľa atmosférických podmienok treba podklad najprv navlhčiť.

Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. je potrebné min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova L). Pred začatím omietacích prác sa odporúča osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách.  Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom. 

3. Miešanie

Obsah vreca sa zmieša v samospádovej alebo v kontinuálnej miešačke s cca. 16 – 19 l čistej  vody/50 l vrece, doba miešania 3 – 5 min. Vždy zamiešať celý obsah vreca. Neprimiešavať iné materiály.

4. Nanášanie

Baumit Sanova L sa nahadzuje na podklad murárskou lyžicou . Až do 3 cm hrúbky omietky sa pracuje v jednej vrstve, pri väčších alebo premenlivých hrúbkach omietky sa odporúča dvojvrstvové spracovanie s nanášaním druhej vrstvy na čerstvý, avšak zavädnutý a zdrsnený podklad. Nanesená omietka sa zarovná a stiahne drevenou latou do roviny. Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka min. 5 dní / 1 cm hrúbky omietky.

Všetky styky rôznych materiálov odporúčame vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom. 

Vystužovanie omietky

Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo - preklad, murivo - veniec a pod. 

V prípade aplikácie omietky Baumit Sanova L s vložením Baumit Výstuže omietok sa postupuje nasledovným spôsobom:

  • naniesť cca 2/3 celkovej hrúbky omietky
  • vložiť Baumit Výstuž omietok
  • naniesť zvyšnú vrstvu omietky

výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Baumit Výstuž strojových omietok sa kladie s prekrytím min. 10 cm

Kritické miesta v podklade je potrebné prekryť s presahom min. 25 cm na oboch stranách. Vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž (pásy s rozmermi 50x30 cm pod 45°uhlom) pri okenných, dverových a ostatných otvoroch. Minimálne odporúčaná hrúbka vystuženej omietky je 15 mm. 

Dilatovanie omietky

Dilatovanie omietky odporúčeme pri styku nosného systému a výplňového muriva (napr. železobetónový skelet - výplňové murivo), pri styku stropná konštrukcia - nenosná stena a pod. 

Dilatovanie omietok sa vyhotovuje prerezaním čerstvo nanesenej omietky s použitím napr. murárskej lyžice až na podklad. Po vyzretí omietky sa dilatačná škára vyplní trvalo pružným pretierateľným tmelom. Dilatáciu v omietky je možné vytvoriť aj pomocou vhodného dilatačného profilu.

Pri vystužovaní alebo dilatovaní omietok je potrebné dodržiavať zásady a konštrukčné detaily výrobcov murovacích prvkov. 

Nedostatočné dilatačné škáry, styky rôznych materiálov v podklade, deformácie podkladovej konštrukcie alebo vysoký obsah vlhkosti v murive môžu viesť po nanesení omietky k tvorbe trhlín. 

5. Informácie a všeobecné údaje

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Čerstvo omietnuté plochy udržiavať 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné priečne vetranie miestnosti. Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baumit Sanova sa preto odporúča realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť celistvosť hydroizolácie objektu.

6. Konečné povrchové úpravy

Interiér

Všetky bežne dostupné paropriepustné interiérové stierky a farby, napr. Baumit KlimaColor.

Exteriér

Fasádne omietky:

min. 24 hod. pred aplikáciou fasádnej omietky je potrebné naniesť penetračný náter Baumit PremiumPrimer, resp. UniPrimer.

- Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit StarTop

Fasádne farby:

- Baumit SanovaColor, Baumit Nanoporcolor, Baumit SilikatColor, Baumit StarColor

Minerálna vápenno-cementová omietka:

- Baumit Ušľachtilá omietka - nanášať na nahrubo stiahnutý povrch.

Balenie
Hmotnosť balenia 18 kg
Veľkosť balenia 50 litrov
Spotreba
Približná spotreba 0,2 vreca / m2 / cm
Približná výdatnosť 1,7 m2 / vrece pri hrúbke omietky 3 cm
Spotreba vody Cca 18 litrov vody / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna Max 2 mm
Vlastnosti
Max hrúbka omietky 50 mm v jednom pracovnom kroku
Min hrúbka omietky 30 mm
Trieda omietky T2 – CS II

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: Baumit, omietka