0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:30 - 15:30        So : 8:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit Sanova MonoTrass 25 kg

Baumit Sanova MonoTrass 25 kg

 • Výrobcovia: Baumit
 • Kód produktu: Omietka
 • Vernostné body:
 • Dostupnosť: Skladom
 • 19,80€ /bal
 • 17,01€ /bal

 • Bez DPH: 14,18€ /bal
 • Cena vo vernostných bodoch: 0

Trasová sanačná omietka vhodná na vlhké a zasolené murivá

Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka s vláknami so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, určená na vnútorné aj vonkajšie použitie v oblasti rekonštrukcií pamiatkovo chránených objektov.

Ďalšie informácie

Jednovrstvová sanačná omietka vhodná aj na strojové spracovanie

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba: cca 10 – 11 kg / m2 / cm

Výdatnosť: cca 1,3 m2 / vrece pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Použitie 

Jednovrstvová omietka spracovávaná v jednom alebo v dvoch pracovných krokoch na sanáciu muriva s nízkym až stredným stupňom zaťaženia vlhkosťou a škodlivými soľami. Pri nízkom stupni zaťaženia sa nanáša omietka v jednej vrstve, pri vyššom stupni zaťaženia ako dvojvrstvová. Vhodná na dosiahnutie pohľadovo suchých stien objektu v interiéri aj v exteriéri, vhodná aj pre pamiatkovo chránené objekty.

Spracovanie 

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť pevný, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, náterov a zvyškov odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

2. Príprava podkladu

V prípade zasolenia podkladu je potrebné realizovať špeciálne opatrenia (očistiť kefou výkvety solí, ošetrenie muriva a pod.). Poškodenú omietku je potrebné odstrániť v ploche cca. 1,0 m od oblasti poškodenia. Maltu z ložných škár je potrebné odstrániť do hĺbky cca. 2 cm a následne vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova S).

Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. vyplniť min. 24 hod. pred začatím omietacích prác vhodným materiálom (napr. Baumit Sanova MonoTrass). Pred začatím omietacích prác odporúčame osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách. Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom. 

Ak prestupuje podkladom vlhkosť, je potrebné realizovať ďalšie opatrenia (napr. vodorovná či zvislá izolácia). Pri ručnom nanášaní, v exteriéri ako aj pri nerovnomerne nasiakavom podklade, pri starých murivách s premenlivou hrúbkou omietky je vždy potrebná príprava podkladu s Baumit Sanova Pre.

3. Miešanie

Obsah vreca zmiešať v bežných stavebných miešačkách. Doba miešania v samospádovej miešačke cca. 5-6 min., v miešačke s núteným miešaním 3-5 min. Omietku je možné spracovať aj vhodnými omietacími strojmi (napr. G4 so statorom D 6/3). Miešanie pomocou elektrického miešadla je neprípustné! Vždy zamiešať celý obsah vreca, Neprimiešavať iné materiály.

4. Nanášanie

Ručné spracovanie:

Omietku nanášať murárskou lyžicou na podklad ošetrený Baumit Sanova Pre v max. hrúbke 25 mm v jednom pracovnom kroku. následne omietku stiahnuť do roviny a po miernom zavädnutí povrch vyhladiť vhodným hladidlom.

Interiér a exteriér:

Murivo a kamenné murivo (nepravidelné), hrúbka omietky do 20 mm (jednovrstvovo), nízke alebo stredné zaťaženie soľami:

– Baumit Sanova Pre 50 - 70 % krytie (dodržať technologickú prestávku)

– Baumit Sanova MonoStrass strojovo nanášaná

– zahladenie plsteným hladítkom

Murivo (nepravidelné), hrúbka omietky do 30 mm (jednovrstvové spracovanie v dvoch krokoch), nízka vlhkosť, nízke zaťaženie soľami:

– Baumit Sanova Pre 50 - 70 % krytie (dodržať technologické prestávky)

– Baumit Sanova MonoTrass nanášaná strojovo:

1. vrstva do hrúbky max. 25 mm, povrch vodorovne zdrsniť (technologická prestávka cca. 24 hod.)

2. vrstva Baumit Sanova MonoTrass v hrúbke 5-7 mm – zahladenie plsteným hladítkom

 

Murivo, kamenné murivo (nepravidelné), hrúbka omietky od 30 mm, max. 80 mm (jednovrstvovo v dvoch krokoch), zvýšená vlhkosť, zvýšené až vysoké zaťaženie soľami:

– Baumit Prednástrek 50 - 70 % krytie (dodržať technologickú prestávku)

– Baumit Sanova MonoTrass nanášaná strojovo: 

1. vrstva (vyrovnávajúca omietka) - každú vrstvu omietky nanášať v max. hrúbke 25 mm, povrch vodorovne zdrsniť (technologická prestávka cca. 7 dní na 1 cm hrúbky omietky; nanesenú omietku udržiavať 2-3 dni vo vlhkom stave, vetrať)

2. vrstva Baumit Sanova MonoTrass nanesená v rovnomernej hrúbke 15 mm – zahladiť plsteným hladítkom

Všetky styky rôznych materiálov odporúčame vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom. 

Vystužovanie omietky

Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo - preklad, murivo - veniec a pod. 

V prípade aplikácie omietky Baumit Sanova L s vložením Baumit Výstuže omietok sa postupuje nasledovným spôsobom:

 • naniesť cca 2/3 celkovej hrúbky omietky
 • vložiť Baumit Výstuž omietok
 • naniesť zvyšnú vrstvu omietky

výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Baumit Výstuž strojových omietok sa kladie s prekrytím min. 10 cm

Kritické miesta v podklade je potrebné prekryť s presahom min. 25 cm na oboch stranách. Vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž (pásy s rozmermi 50x30 cm pod 45°uhlom) pri okenných, dverových a ostatných otvoroch. Minimálne odporúčaná hrúbka vystuženej omietky je 15 mm. 

Dilatovanie omietky

Dilatovanie omietky odporúčeme pri styku nosného systému a výplňového muriva (napr. železobetónový skelet - výplňové murivo), pri styku stropná konštrukcia - nenosná stena a pod. 

Dilatovanie omietok sa vyhotovuje prerezaním čerstvo nanesenej omietky s použitím napr. murárskej lyžice až na podklad. Po vyzretí omietky sa dilatačná škára vyplní trvalo pružným pretierateľným tmelom. Dilatáciu v omietky je možné vytvoriť aj pomocou vhodného dilatačného profilu.

Pri vystužovaní alebo dilatovaní omietok je potrebné dodržiavať zásady a konštrukčné detaily výrobcov murovacích prvkov. 

Nedostatočné dilatačné škáry, styky rôznych materiálov v podklade, deformácie podkladovej konštrukcie alebo vysoký obsah vlhkosti v murive môžu viesť po nanesení omietky k tvorbe trhlín. 

 

5. Informácie a  všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5°C. Čerstvo omietnuté plochy je potrebné udržiavať 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné priečne vetranie miestnosti. Pri spracovaní materiálu sa odporúča chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Funkčnosť a životnosť sanačného omietkového systému závisí predovšetkým od prísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Pred aplikáciou systémov Baumit Sanova sa preto odporúča realizovať na objekte komplexné sanačné opatrenia, t.j. predovšetkým zabezpečiť presnú diagnózu stavu muriva, zistenie príčin porúch, návrh komplexnej sanácie objektu a pod.

6. Konečné povrchové úpravy

Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť dodržaná technologická prestávka min. 7 dní / 1 cm hrúbky omietky.

Interiér

Všetky bežne dostupné paropriepustné interiérové stierky a farby, napr. Baumit KlimaColor.

Exteriér

Fasádne omietky:

min. 24 hod. pred aplikáciou fasádnej omietky je potrebné naniesť penetračný náter Baumit PremiumPrimer, resp. UniPrimer.

- Baumit NanoporTop, Baumit SilikatTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit StarTop

Fasádne farby:

- Baumit SanovaColor, Baumit Nanoporcolor, Baumit SilikatColor, Baumit StarColor

Minerálna vápenno-cementová omietka:

- Baumit Ušľachtilá omietka - nanášať na nahrubo stiahnutý povrch.

- Baumit fAscinaTop - nanášať na zahladený povrch alebo na medzivrstvu z Baumit Sanova Fine, resp. Baumit MultiRenova. Min. 24 hod pred aplikáciou omietky je potrebné naniesť na podklad penetračný náter Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.

Balenie
Hmotnosť balenia 25 kg
Spotreba
Približná spotreba 10 - 11 kg / m2 / cm
Približná výdatnosť 1,3 m2 / vrece / pri hrúbke omietky 2 cm
Spotreba vody 5 - 6 litrov / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna 1 mm
Vlastnosti
Min hrúbka omietky V interiéri: 10 mm pri nízkom zaťažení soľami; V interiéri: 20 mm pri vysokom zaťažení soľami; V exteriéri: 20 mm
Trieda omietky R CS II

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               
Základný kód overenia Captcha

Štítky: baumit, omietka