0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit MPI 25 40 kg

Baumit MPI 25 40 kg

  • Výrobcovia: Baumit
  • Kód produktu: Omietka
  • Vernostné body:
  • Dostupnosť: Skladom
  • 8,06€ /bal
  • 6,24€ /bal

  • Bez DPH: 5,20€ /bal
  • Cena vo vernostných bodoch: 0

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné použitie.

Ďalšie informácie

Minimálna hrúbka: 10 mm steny, 8 mm stropy

Spotreba: cca 14 kg / m2 / cm

Výdatnosť: cca 2,9 m2 / vrece, cca 71 m2 / t pri hrúbke omietky 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

Použitie

Strojová omietka pre všetky vnútorné priestory, vrátane kuchýň, kúpeľní a priestorov s podobným využitím a miernym vlhkostným zaťažením.

Spracovanie

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí a mikroorganizmov. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

2. Príprava podkladu

Uvedené informácie platia pre murivo vyhotovené v zmysle normy. Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. je potrebné pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom na cementovej báze (napr. Baumit SpeedFix). Pred začatím omietacích prác sa odporúča osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách. Kovové prvky  chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom.

2.1. Pálené tehly a tehlové bloky

Príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby (silno nasiakavé podklady) podklad navlhčiť. Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky.

2.2. Pórobetón

Podklad navlhčiť; Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni 1). Alt. Baumit Regulátor nasiakavosti riedený v pomere 1:2 vodou, technologická prestávka min. 12 hod 1) . Odporúčame dvojvrstvové spracovanie omietky.

2.3. Betón (hladký monolitický betón)

Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni 1). Alt. Baumit BetonPrimer, technologická prestávka 12 hod. 1). Odporúčame dvojvrstvové spracovanie.

2.4. Betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva (napr. debniace tvárnice)

Príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby podklad navlhčiť. Tvárnice s hladkým povrchom ošetriť pomocou Baumit Prednástreku, technologická prestávka min. 3 dni 1).

2.5. Drevecementové a cementotrieskové ľahké stavebné dosky a tvarovky s minerálnym spojivom (napr. Velox, Durisol a pod.) Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 7 dní 1).  Omietku je potrebné vystužiť celoplošne Baumit Výstužou strojových omietok.

Na murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami  (napr. vysoko porézne tehly, pórobetón) a na ľahčené stavebné dosky odporúčame v interiéri uprednostniť systém s  ľahčenými, tepelnoizolačnými alebo sadrovými omietkami.

3. Spracovanie

Baumit MVS 25 sa spracováva vhodnými omietacími strojmi (napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod.) V omietacích strojoch sa nesmú nachádzať zvyšky materiálov na báze sadry.

Jednovrstvové spracovanie: Baumit MVS 25 sa na vopred upravený podklad nanáša omietacím strojom v tvare húsenice v požadovanej hrúbke. Následne sa omietka stiahne latou (h-profil) do roviny. Po miernom zatuhnutí vhodným plochým (polystyrénovým, filcovým alebo špongiovým) hladidlom vyhladiť. Hrúbku omietky do 25 mm je možné spracovať v jednom pracovnom kroku.

Dvojvrstvové spracovanie: Pri rovnomernej hrúbke a celkovej hrúbke omietky do  25 mm druhú vrstvu omietky nanášať systémom „čerstvé do čerstvého“. Pri hrúbke omietky do 30 mm alebo pri premenlivých hrúbkach nanášať Baumit MVS 25 v dvoch pracovných krokoch:

• 1. vrstva v hrúbke max. 25 mm (povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť drevenou latou), technologická prestávka min. 24 hod. 1)

• 2. vrstva v hrúbke 5-7 mm (povrch zahladiť)

Hrúbky omietok nad 30 mm neodporúčame! Pri väčších hrúbkach odporúčame v interiéri sadrové omietky (napr. Baumit MSS 20, Baumit Gletovaná omietka  ľahká a pod.) alebo systém „jadro + štuk“ (napr. Baumit Jadrová omietka strojová + Baumit Jemná štuková omietka alt. Baumit Maxima).

Všetky styky rôznych materiálov odporúčame vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom. Vystužovanie omietky

Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo  – preklad, murivo – veniec a pod. V prípade aplikácie omietky Baumit MVS 25 s vložením Baumit Výstuže strojových omietok sa postupuje nasledovným spôsobom:

• naniesť cca. 2/3 celkovej hrúbky omietky

• vložiť Baumit Výstuž strojových omietok

• naniesť zvyšnú vrstvu omietky

Výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Baumit Výstuž strojových omietok sa kladie s prekrytím min. 10 cm. Kritické miesta v podklade je potrebné prekryť s presahom min. 25 cm na oboch stranách. Vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž (pásy s rozmermi 50x30 cm pod 45° uhlom) pri okenných, dverových a ostatných otvoroch. Minimálna odporúčaná hrúbka vystuženej omietky je 15 mm.

Dilatovanie omietky

Dilatovanie omietky odporúčame pri styku nosného systému a výplňového muriva (napr. železobetónový skelet – výplňové murivo), pri styku stropná konštrukcia – nenosná stena a pod. Baumit MVS 25

Dilatovanie omietok sa vyhotovuje prerezaním  čerstvo nanesenej omietky s použitím napr. murárskej lyžice až na podklad. Po vyzretí omietky sa dilatačná škára vyplní trvalo pružným pretierateľným tmelom. Dilatáciu v omietke je možné vytvoriť aj pomocou vhodného dilatačného profilu.

Pri vystužovaní alebo dilatovaní omietok je potrebné dodržiavať zásady a konštrukčné detaily výrobcov murovacích prvkov.

Nedostatočné dilatačné škáry, styky rôznych materiálov v podklade, deformácie podkladovej konštrukcie alebo vysoký obsah vlhkosti v murive môžu viesť po nanesení omietky k tvorbe trhlín.

Plochy, ktoré budú obložené keramickým obkladom odporúčame nahrubo stiahnuť drevenou latou. Pred nanášaním  ďalších vrstiev napríklad stierky alebo povrchovej úpravy, musí byť Baumit MVS 25 dostatočne vyzretá. Technologická prestávka min. 10 dní 1) /1 cm hrúbky vrstvy.

4. Konečné povrchové úpravy

Zdrsnený povrch: obklad

Vyhladený povrch: Baumit Vnútorná farba Klima alebo bežne dostupné interiérové náterové hmoty a stierky

5. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Čerstvo omietnuté plochy udržiavať min. 2 dni vo vlhkom stave. Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné krátke priečne vetranie miestnosti. Nepridávať žiadne iné materiály! Dodržiavať platné normy (STN EN 998-1, STN EN 13914- 1), smernice, technologický predpis Baumit Omietky ako aj remeselné a spracovateľské zásady.

6. Podmienky pre stavenisko pri použití sila

Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A

Tlak vody: min. 3 bar, prípojka 3/4”

Prístup: Prístupová cesta musí byť zjazdná pre  ťažké nákladné autá, nepretržite voľne prístupná. Plocha potrebná na postavenie sila:

min. 3 x 3 m na únosnom podklade. Rozmery a hmotnosti našich síl ako aj transportných vozidiel nájdete v technickom liste pre silá.

1) Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

Balenie
Hmotnosť balenia 40 kg
Spotreba
Približná spotreba 14 kg / m2 / cm
Približná výdatnosť 2,9 m2 / vrece alebo 71 m2 / tona pri hrúbke 1 cm
Spotreba vody 10,5 - 11,5 litrov vody / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna Max 0,6 mm
Vlastnosti
Max hrúbka omietky 25 mm v jednom pracovnom kroku
Min hrúbka omietky Strop - 8 mm ; stena - 10 mm
Trieda omietky GP - CSII

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               
Základný kód overenia Captcha

Štítky: baumit, omietka