0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit NanoporTop 25 kg

Baumit NanoporTop 25 kg

  • Výrobcovia: Baumit
  • Kód produktu: Zateplenie
  • Vernostné body:
  • Dostupnosť: Na objednávku

Dostupné možnosti

  • 111,90€ / ks
  • 95,12€ / ks

  • Bez DPH: 79,26€ / ks
  • Cena vo vernostných bodoch: 0

Vysoko paropriepustná fasádna omietka. Extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou.

Pastézna minerálne tenkovrstvová prefarbená omietka vysoko odolná voči znečisteniu. Súčasť tepelnoizolačných systémov Baumit Star, Baumit Pro a Baumit open. Skúšané podľa ETAG 004.

Vďaka novému fotokatalyzátoru a jedinečnej sile svetla získava teraz Baumit Nanopor ďalší obzvlášť účinný samočistiaci efekt - pre žiarivo krásnu a dlhodobo čistú fasádu. Nopvý Baumit NanoporTop photokat teraz vďaka fotokatalýze ponúka ďalší jedinečný samočistiaci efekt navyše - unikátnu ochranu pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov, ktoré sú eliminované vďaka fotokatalyzátoru a spolupôsobením vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu.

Na rozdiel od tradičnej ochrany povrchových úprav na báze chemických prostriedkov, ktoré sa postupne vyplavujú z povrchovej úpravy a opatrenia voči mikroorganizmom tak strácajú účinnosť, nový jedinečný spôsob ochrany pred organickým znečistením na princípe fotokatalýzy je trvalou zárukou žiarivej krásy a dlhodobej čistoty pre všetky fasády, s minimálnymi nárokmi na údržbu a obnovu počas celej životnosti.  

Čo je fotokatalýza?

Fotokatalýza je založená na rade jednotlivých fyzikálnych a chemických reakcií, ktoré prebiehajú na povrchu katalyzátora pomocou svetla. Katalyzátor pritom využíva svetelnú energiu a počas reakcie sa nespotrebuje.

Denné svetlo aktivuje fotokatalyzátor v omietke alebo vo farbe. Tento rozloží na povrchu uložené čiastočky biologického znečistenia, ktoré z povrchu odstráni pohyb vzduchu a čiastočne padnú na zem. Nakoniec dážď, vzdušná vlhkosť a proces vysušovania povrchu odstránia všetky zvyšky nečistôt a vyčistia fasádu. 

Zloženie

Inovatívne minerálne spojivá a plnivá, silikát, mikrovlákna, anorganické farebné a biele pigmenty, minerálne prísady, voda.

Vlastnosti

Minerálna, vysoko paropriepustná tenkovrstvová omietka, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Vďaka jedinečnému zloženiu (nanoporézna štrukúra, nanokryštalické a anorganické prísady) extrémne odolná voči znečisteniu, so samočistiacou schopnosťou, nehorľavá, ľahko spracovateľná. Vďaka unikátnej receptúre s trvalo aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov na fyzikálnom princípe fotokatalýzy.

Použitie

Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, betón, sanačné omietky. Vhodná na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov, nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť rovnomerne nasiakavý.

Vhodný podklad:

• armovacie vrstvy tepelnoizolačných systémov,

• vyzreté vápenno-cementové a cementové omietky a stierky s dobrou prídržnosťou,

• betón,

• silikátové nátery a omietky s dobrou prídržnosťou.

Čiastočne vhodný podklad:

• sadrokartón (príprava podkladu: 2x Baumit Uzatvárací základ),

• sadrové omietky (urobiť skúšku vhodnosti).

Nevhodný podklad:

• umelé hmoty, laky, olejové nátery,

• glejové a disperzné farby,

• vápenné nátery,

• drevo, kov.

2. Výber farebných odtieňov na tepelnoizolačné systémy

Farebné povrchové úpravy Baumit obsahujú farebné pigmenty najnovšej generácie, schopné vo veľkej miere odrážať neviditeľnú tepelnú (tzv. infračervenú) zložku slnečného žiarenia:  

-          Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom slnečnej odrazivosti TSR≥25 sú vhodné ako povrchové úpravy ETICS bez obmedzenia.  

-          Farebné odtiene Baumit Life so súčiniteľom slnečnej odrazivosti TSR

3. Príprava podkladu

• Kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy spevniť vhodným prípravkom (napr. Baumit Spevňovač omietky, technologická prestávka min. 14 dní 1) alebo Baumit Hĺbkový základ, technologická prestávka min. 12 hodín 1)).

• Odformovacie prostriedky na betóne odstrániť horúcou parou alebo špeciálnymi prípravkami.

• Znečistené povrchy umyť.

• Povrchy napadnuté riasami ošetriť vhodným prípravkom (napr. Baumit Protiplesňový náter).

• Nesúdržné a zvetrané nátery mechanicky odstrániť.

• Poškodené resp. popraskané minerálne podklady s trhlinami opraviť pomocou vhodnej stierky (napr. Baumit Viva Renova, Baumit StarContact), v prípade potreby vystužiť pomocou sklotextilnej mriežky Baumit StarTex.

Minimálne 24 hod.1) pred nanášaním omietky Baumit NanoporTop naniesť na podklad celoplošne penetračný náter Baumit PremiumPrimer resp. Baumit UniPrimer. Pri silno nasiakavých minerálnych podkladoch odporúčame naniesť penetračný náter 2x.

4. Nanášanie

Bezprostredne pred nanášaním omietky Baumit NanoporTop obsah vedra premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. V prípade potreby (pri hustej konzistencii) je možné omietku upraviť malým množstvom čistej vody (max. 1%, t.j. cca 0,2 l). Materiál naťahovať na podklad antikorovým hladidlom rovnomerne bez prerušenia. Následne upraviť štruktúru povrchu požadovaným spôsobom.

Škrabaná štruktúra: Nanášať v hrúbke zrna. Ihneď po nanesení omietky povrch upraviť krúživými pohybmi pomocou umelohmotného hladidla.

 5. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +8°C a vystúpiť nad +25°C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu a spôsobiť nerovnomerné zafarbenie.

Pri spracovaní materiálu odporúčame chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie).

Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (obzvlášť sklo, keramiku, klinker, prírodný kameň, lakové a kovové povrchy) dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Life.

Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnej šarže. Odporúčame preto objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.

Rozdiel farebných odtieňov vo vzorkovnici oproti farebnosti originálneho výrobku je z technologických dôvodov (technológia tlače a iný charakter podkladu) možný a nemôže byť dôvodom na reklamáciu.

S ohľadom na túto skutočnosť odporúčame pred aplikáciou realizovať skúšobné vzorky.

Kvalita podkladu ako aj teplota a vlhkosť vzduchu počas zrenia môže ovplyvniť konečný vzhľad farebného odtieňa povrchovej úpravy. Hodnoty spotreby, ktoré sú uvedené v technickom liste a v cenníku, platia pre ideálny m2 jemného hladkého podkladu. Po presnom stanovení plochy (po odpočítaní plochy otvorov a pripočítaní plochy ostení) je potrebné počítať so spotrebou zvýšenou o cca. 10 - 15% v závislosti od druhu podkladu a členitosti povrchu fasády.

Pri objednávke materiálu je potrebné zreteľne uviesť druh materiálu, požadovanú zrnitosť a štruktúru ako aj označenie požadovaného farebného odtieňa.

Príklad: Baumit NanoporTop 2K, 0073 (omietka so škrabanou štruktúrou, so zrnitosťou 2 mm, farebný odtieň 0073).

Pred nanášaním ďalšej vrstvy napr. fasádnej farby, ak nie je uvedené inak, je potrebné dodržať technologickú prestávku min. 14 dní 1) . Omietka Baumit NanoporTop je pretierateľná fasádnou farbou Baumit NanoporColor. Dodržiavať platné normy (STN EN 73 2901), smernice (ETAG 004), všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty a technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy

Vysvetlivky: 1) Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: Zateplenie, povrch, omietka,