0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík

Informácie o dodaní tovaru

Preprava a dodanie tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

2. Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadaviek kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

3. Pri objednávke viacerých produktov predávajúci odošle tovar naraz, ak nie je dohodnuté inak. Ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom (ihneď k dispozícii) a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa kuriérom, bude na žiadosť kupujúceho objednávka vybavovaná postupne. V tomto prípade všetky náklady spojené s postupným doručovaním tovaru hradí kupujúci.

4. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 2 € / deň, pokiaľ nie je dohodnuté inak alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak nie je dohodnuté inak.

5. V prípade, ak je nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke z dôvodov na strane kupujúceho, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručovania.

6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.

7. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

DODACIE LEHOTY:

Tovar skladom: do 3 dní od potvrdenia objednávky*

Murexin: do 10 dní od potvrdenia objednávky*

Den Braven: do 10 dní od potvrdenia objednávky*

Baumit: do 10 dní od potvrdenia objednávky*

*uvedené doby dodania sú orientačné, skutočné sa môžu odlišovať, záleží od povahy tovaru