0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 8:00 - 15:00        So : 8:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit ProContact 25 kg

Baumit ProContact 25 kg

  • Výrobca:: Baumit
  • Kód produktu: Stavebné lepidlo
  • Dostupnosť: Na objednávku
  • 15,30€ /bal
  • 13,01€ /bal

  • Bez DPH: 10,84€ /bal

Lepiaca malta na báze cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie polystyrénových a minerálnych fasádnych izolačných dosiek, hydrofobizovaná. Nevhodné pre dosky XPS.


Ďalšie informácie

Spotreba:              3,5 kg / m2 (lepenie – dosky EPS)

                            cca 5 kg / m2 (lepenie – minerálne dosky)

                            4 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

                            cca 7 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Výdatnosť:      cca 7 m2 / vrece (lepenie – dosky EPS)

                            cca 5 m2 / vrece (lepenie – minerálne dosky)

                            cca 6 m2 / vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS)

                            cca 3,5 m2 / vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Použitie

Určená najmä na lepenie tepelnoizolačných dosiek Baumit EPS–F a minerálnych izolačných dosiek ako aj na prevedenie výstužnej vrstvy s vložením sklotextilnej mriežky Baumit StarTex. Je vhodná aj na stierkovanie únosných omietkových a betónových plôch. Lepiaca malta Baumit ProContact nie je vhodná na lepenie a stierkovanie nenasiakavých izolačných dosiek XPS alebo Baumit EPS Perimeter.

Spracovanie

1. Podklad

Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901, ETAG 004), musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených  častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov. Nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý.

2. Miešanie

Lepiaca malta Baumit ProContact  sa nasype do čistej vody a mieša sa elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na bezhrudkovú hmotu. Po cca. 5 minútovom odležaní ešte raz premiešať. Doba spracovania: cca. 1,5 h (pri teplote +20°C). Konzistencia už tuhnúceho materiálu nesmie byť upravovaná pridávaním  ďalšej vody. Pridávanie urýchľovacích či nemrznúcich prísad je neprípustné.

3. Nanášanie

Lepenie izolačných dosiek:

Podklad musí byť rovný (±10mm/m pri lepení len pomocou lepiacej hmoty a ±20mm/m pri zhotovení ETICS pomocou lepiacej hmoty a rozperných kotiev). Tieto nerovnosti podkladu je možné vyrovnať pri lepení izolačnej dosky lepiacou maltou Baumit ProContact. Pri väčších nerovnostiach odporúčame podklad vyrovnať samostatnou vrstvou omietky. Baumit ProContact nanášať v tvare okrajovej húsenice po celom obvode dosky a bodovo uprostred dosky. Množstvo lepidla je potrebné voliť tak, aby sa vytvoril lepený spoj pokrývajúci cca. 40% kontaktnej plochy. Okrajová húsenica má byť cca. 5 cm široká a uprostred plochy dosky nanášať 3 lepiace body. V prípade lepenia minerálnych dosiek s kolmou orientáciou vláken (lamely) sa vyžaduje celoplošné nanášanie lepidla. Celoplošné nanášanie je možné aj pri dokonale rovnom podklade.

Stierkovanie izolačných dosiek:

Baumit ProContact sa nanesie na vhodne upravený povrch izolačných dosiek 10 mm zubovým hladidlom. Do  čerstvej malty sa zatlačia zvislé pásy sklotextilnej mriežky Baumit StarTex so vzájomnými 10 cm presahmi a následne (príp. po pridaní  ďalšieho materiálu) sa povrch vystierkuje. Výstuž nesmie byť viditeľná. Baumit StarTex má byť prekrytá stierkou min. 1 mm (v mieste presahov min. 0,5 mm; max. 3 mm). Hrúbka výstužnej vrstvy sa pohybuje v rozmedzí 3 – 6 mm.

V prípade aplikácie na polystyrénové izolačné dosky sa odporúča povrch dosiek pred realizáciou výstužnej vrstvy prebrúsiť brúsnou doskou so skleným papierom.

V prípade aplikácie na minerálne izolačné dosky s pozdĺžnou orientáciou vlákna je potrebné povrch izolačných dosiek pred realizáciou výstužnej vrstvy vyrovnaťv samostatnom pracovnom cykle nanesením vyrovnávacej vrstvy z Baumit  ProContact.

Pri aplikácii na minerálne lamelové dosky s kolmou orientáciou vláken je potrebné vytvoriť výstužnú vrstvu, ktorá sa následne kotví (cca. po 1/2 hod.). Po 24 hod.1) sa zrealizuje druhá vyrovnávajúca vrstva stierky, do ktorej sa v mieste kotiev zatlačí sklotextilná mriežka. 

Stierkovanie:

Stierkovanie na vápenno-cementové omietky:

Povrch dôkladne očistiť vodou alebo horúcou parou, trhliny uzavrieť v samostatnom pracovnom cykle.

Stierkovanie na betón:

Povrch dôkladne očistiť prúdom vody s čistiacim prostriedkom.

4. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom napr. pomocou ochranných sietí.. Polystyrénové dosky, ktoré sú vystavené dlhšie ako 2 týždne slnečnému žiareniu (zožltnú) nesmú byť stierkované, musia byť predtým prebrúsené a očistené.

Pred nanesením  ďalšej povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka min. 7 dní1), pričom rozhodujúce je dosiahnutie jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) miest.

5. Konečné povrchové úpravy

• Baumit UniPrimer + Baumit NanoporTop

• Baumit UniPrimer + Baumit SilikonTop

• Baumit UniPrimer + Baumit SilikatTop

• Baumit UniPrimer + Baumit GranoporTop2)

• Baumit UniPrimer + Baumit StyleTop2)

• Baumit UniPrimer + Baumit MosaikTop2)

Pri spracovaní povrchovej úpravy dodržiavať jednotlivé technické listy produktov.

1) Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 70%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

2) Vhodnosť použitia omietky Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop a Baumit MosaikTop je potrebné overiť teplotechnickým výpočtom! Na vysokoparopriepustné murivá ako pórobetón, na murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, tepelnoizolačné systémy s minerálnym izolantom odporúčame použiť omietky Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop resp. Baumit openTop. V prípade potreby na takéto podklady disperzné omietky odporúčame aplikovať len na malé plochy.

Balenie
Hmotnosť balenia 25 kg
Spotreba
Približná spotreba 2,5 – 3,5 kg / m2 (lepenie – dosky EPS); cca 5 kg / m2 (lepenie – minerálne dosky); 3,5 – 4,5 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva); cca 7 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Približná výdatnosť Cca 8 m2 / vrece (lepenie – dosky EPS); cca 5 m2 / vrece (lepenie – minerálne dosky); cca 6 m2 / vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – dosky EPS); cca 3,5 m2 / vrece (vyrovnávanie a armovacia vrstva – minerálne dosky)
Spotreba vody 6,5 litra vody / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna Max 0,6 mm
Vlastnosti
Hrúbka lôžka Min 3 mm; Max 6 mm

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: Baumit, stavebné lepidlo,