0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit OpenContact 25 kg

Baumit OpenContact 25 kg

  • Výrobcovia: Baumit
  • Kód produktu: Stavebné lepidlo
  • Vernostné body:
  • Dostupnosť: Na objednávku
  • 23,10€ /bal
  • 18,74€ /bal

  • Bez DPH: 15,62€ /bal
  • Cena vo vernostných bodoch: 0

Vysoko paropriepustná lepiaca malta na báze bieleho cementu na lepenie, vyrovnávanie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek Baumit openTherm a open reflect.

Ďalšie informácie

Spotreba:        3,5 – 4,5 kg / m2 (lepenie)

                      3,5 – 4,5 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)

Výdatnosť:      cca 3,5 m2 / vrece (lepenie a stierkovanie)

Balenie: 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1 350 kg

Použitie

Určená najmä na lepenie fasádnych izolačných dosiek Baumit opemTherm a open reflect ako aj na prevedenie výstužnej vrstvy s vložením sklotextilnej mriežky Baumit openTex. Lepiacou stierkou Baumit openContact je možné lepiť aj stierkovať izolačné dosky XPS a EPS Perimeter.

Spracovanie

1. Podklad

Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901, ETAG 004), musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených  častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov. Nesmie byť vodoodpudivý. Musí byť dostatočne drsný a rovnomerne nasiakavý.

2. Miešanie

Lepiaca stierka Baumit openContact  sa nasype do  čistej vody a mieša sa elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na bezhrudkovú hmotu. Po cca. 5 minútovom odležaní ešte raz premiešať. Doba spracovania: cca. 1,5 h (pri teplote +20°C). Konzistencia už tuhnúceho materiálu nesmie byť upravovaná pridávaním  ďalšej vody. Pridávanie urýchľovacích či nemrznúcich prísad je neprípustné.

3. Nanášanie

Lepenie izolačných dosiek:

Podklad musí byť rovný (±10mm/m pri lepení len pomocou lepiacej hmoty a ±20mm/m pri zhotovení ETICS pomocou lepiacej hmoty a rozperných kotiev). Tieto nerovnosti podkladu je možné vyrovnať pri lepení izolačnej dosky lepiacou maltou Baumit openContact. Pri väčších nerovnostiach odporúčame podklad vyrovnať samostatnou vrstvou omietky. Baumit openContact nanášať v tvare okrajovej húsenice po celom obvode dosky a bodovo uprostred dosky. Množstvo lepidla je potrebné voliť tak, aby sa vytvoril lepený spoj pokrývajúci cca. 40% kontaktnej plochy. Okrajová húsenica má byť cca. 5 cm široká a uprostred plochy dosky nanášať 3 lepiace body. V prípade dokonale rovného podkladu je možné aj celoplošné nanášanie lepidla zubovým hladidlom.

Kotvenie izolačných dosiek:

Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke min. 24 hod. po nalepení tepelnoizolačných dosiek. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladua musí byť stanovená statickým výpočtom a určená v projektovej dokumentácii. Alternatívne je možné použiť lepiace kotvy Baumit StarTrack, ktoré sa osádzajú pred lepením izolačných dosiek.

Stierkovanie izolačných dosiek:

Povrch fasádnych izolačných dosiek Baumit openTherm a open reflect sa odporúča pred realizáciou výstužnej vrstvy prebrúsiť brúsnou doskou so skleným papierom. Baumit openContact sa nanesie na vhodne upravený povrch izolačných dosiek 10 mm zubovým hladidlom. Do  čerstvej stierky sa zatlačia zvislé pásy sklotextilnej mriežky Baumit openTex so vzájomnými 10 cm presahmi a následne (príp. po pridaní ďalšieho materiálu) sa povrch vystierkuje. Výstuž nesmie byť viditeľná. Baumit openTex má byť prekrytá stierkou min. 1 mm (v mieste presahov min. 0,5 mm; max. 3 mm). Hrúbka výstužnej vrstvy sa pohybuje v rozmedzí 3 – 6 mm.

4. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.  Pri spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie. Polystyrénové dosky, ktoré sú vystavené dlhšie ako 2 týždne slnečnému žiareniu (zožltnú) nesmú byť stierkované, musia byť predtým prebrúsené a očistené. Pred nanesením  ďalšej povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka min. 3 dni1), pričom rozhodujúce je dosiahnutie jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) miest.

5. Konečné povrchové úpravy

• Baumit PremiumPrimer + Baumit NanoporTop

• Baumit PremiumPrimer + Baumit openTop

• Baumit PremiumPrimer + Baumit StyleTop2)

Pri spracovaní povrchovej úpravy dodržiavať jednotlivé technické listy produktov.

1)Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

2)Vhodnosť použitia omietky Baumit StyleTop je potrebné overiť teplotechnickým výpočtom!  Na vysokoparopriepustné murivá ako pórobetón, na murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, tepelnoizolačný systém Baumit open odporúčame použiť omietky Baumit NanoporTop resp. Baumit openTop. V prípade potreby na takéto podklady omietku Baumit StyleTop odporúčame aplikovať len na malé plochy.

Balenie
Hmotnosť balenia 25 kg
Spotreba
Približná spotreba 3,5 – 4,5 kg / m2 (lepenie); 3,5 – 4,5 kg / m2 (vyrovnávanie a armovacia vrstva)
Približná výdatnosť Cca 3,5 m2 / vrece (lepenie a stierkovanie)
Spotreba vody 6 litrov vody / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna Max 0,6 mm
Vlastnosti
Hrúbka lôžka Min 3 mm; Max 6 mm

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               
Základný kód overenia Captcha

Štítky: Baumit, stavebné lepidlo,