0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit MPA 35 40 kg

Baumit MPA 35 40 kg

  • Výrobcovia: Baumit
  • Kód produktu: Omietka
  • Vernostné body:
  • Dostupnosť: Skladom
  • 9,55€ / bal
  • 7,71€ / bal

  • Bez DPH: 6,42€ / bal
  • Cena vo vernostných bodoch: 0

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre všetky vonkajšie priestory, nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom.

Jednovrstvová vápennocementová strojová omietka pre vonkajšie použitie.

Ďalšie informácie

Minimálna hrúbka: 20 mm

Spotreba: cca 14 kg / m2 / cm

Výdatnosť: cca 1,4 m2 / vrece, cca 35 m2 / t pri hrúbke omietky 2 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

Použitie

Strojová omietka pre všetky vonkajšie priestory,  nahrubo stiahnutá alebo s hladeným povrchom.

Spracovanie

1. Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

2. Informácie o podkladoch, špecifických pre daný výrobok

Uvedené informácie platia pre murivo vyhotovené v zmysle normy a predpokladajú predovšetkým zaplnené škáry. Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. je potrebné pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom (napr. Baumit SpeedFix).

2.1. Pálené tehly a tehlové bloky:

V interiéri: Príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby podklad navlhčiť.

V exteriéri: Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni1)

2.2. Betón

Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni1)

2.3. Betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameniva (napr. debniace tvárnice Premac)

V interiéri: Príprava podkladu sa nevyžaduje. V prípade potreby podklad navlhčiť.

V exteriéri: Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 3 dni1)

2.4. Pórobetón

V interiéri: Odporúčame systém tenkovrstvových alebo ľahčených omietok: Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka, Baumit Sadrová tenkovrstvová omietka, Baumit MVR Uni.

V exteriéri: Odporúčame systém tenkovrstvových alebo ľahčených omietok: Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka, Baumit MVR Uni, Baumit MCS 35 ľahká.

2.5. Drevecementové a cementotrieskové  ľahké stavebné dosky a tvarovky s minerálnym spojivom (napr. Velox, Durisol a pod.)

V interiéri: Baumit Prednástrek,  technologická prestávka min. 7 dní1) . Omietku je potrebné vystužiť celoplošne Baumit Výstužou strojových omietok.

V exteriéri: Stavebné tvarovky (napr. Durisol) – Baumit Prednástrek, technologická prestávka min. 14 dní1) . Pred konečnou povrchovou úpravou odporúčame zhotoviť medzivrstvu z Baumit Vonkajšej štukovej omietky alt. Baumit Vyrovnávacej stierky s vloženou Baumit Výstužou strojových omietok.; Stavebné dosky (napr. Velox) – odporúčame Baumit Kontaktné zatepľovacie systémy.

3. Spracovanie

Baumit MCS 35 sa spracováva vhodnými omietacími strojmi (napr. PFT G4, m-tec m3, putzknecht S58 a pod.) V omietacích strojoch sa nesmú nachádzať zvyšky materiálov na báze sadry. Pred začatím omietacích prác sa odporúča osadiť na všetky nárožia ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily ako aj omietniky na plochách. Kovové prvky chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom.

Baumit MCS 35 sa na vopred upravený podklad nanáša omietacím strojom v tvare húsenice v požadovanej hrúbke.  Následne sa omietka stiahne latou (h-profil).  Po miernom zatuhnutí zrezať ostrou sťahovacou latou a vhodným plochým (polystyrénovým, filcovým alebo  špongiovým) hladidlom vyhladiť.

Hrúbku omietky do 25 mm je možné spracovať v jednom pracovnom kroku.

Pri hrúbke omietky do 30 mm alebo pri premenlivých hrúbkach nanášať Baumit MCS 35 v dvoch pracovných krokoch:

• 1. vrstva v hrúbke max. 25 mm (povrch zdrsniť alebo nahrubo stiahnuť), technologická prestávka min. 24 hod.1)

• 2. vrstva v hrúbke 5-7 mm (povrch zahladiť)

Čerstvo omietnuté plochy udržiavať min. 2 dni vo vlhkom stave. Hrúbky omietok nad 30 mm neodporúčame!

Konštrukčný systém železobetónový skelet a výplňové murivo 

Odporúčame všetky styky rôznych materiálov dilatovať v omietke vhodným spôsobom. Dilatovanie omietok sa vyhotovuje prerezaním  čerstvo nanesenej omietky s použitím murárskej lyžice až na podklad. Po vyzretí omietky sa dilatačná škára vyplní trvalo pružným pretierateľným tmelom. V prípade aplikácie omietky Baumit MCS 35 s vložením Baumit Výstuže strojových omietok sa postupuje nasledovným spôsobom:

• naniesť cca. 2/3 celkovej hrúbky omietky

• vložiť Baumit Výstuž strojových omietok

• naniesť zvyšnú vrstvu omietky 

Pri dvojvrstvovom spracovaní zatlačiť výstuž do prvej nahrubo nanesenej vrstvy. Výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž pri okenných, dverových a ostatných otvoroch. Plochy, ktoré budú obložené keramickým obkladom, nesmú byť vyhladené. Pred nanášaním ďalších vrstiev musí byť Baumit MCS 35 dokonale vyzretá.  Technologická prestávka min. 10 dní1) / 1 cm hrúbky vrstvy.

4. Konečné povrchové úpravy

Zdrsnený povrch: obklad

Exteriér:

Nahrubo stiahnutý povrch: Baumit Ušľachtilá omietka

Na vyhladený povrch Baumit MCS 35 alebo na medzivrstvu z Baumit Vonkajšej štukovej omietky alt. Baumit Vyrovnávacej stierky 3):

Baumit Univerzálny základ + Baumit Nanopor omietka

Baumit Univerzálny základ + Baumit Silikónová omietka

Baumit Univerzálny základ + Baumit Silikátová omietka

Baumit Univerzálny základ + Baumit Granopor omietka2)

Baumit Univerzálny základ + Baumit Artline omietka2)

Na medzivrstvu z Baumit Vonkajšej štukovej omietky alt.  Baumit Vyrovnávacej stierky3):

Baumit Nanopor farba

Baumit Silikónová farba

Baumit Silikátová farba

Baumit Granopor farba2)

Baumit Artline farba2)

Interiér:

Odporúčame použiť medzivrstvu z Baumit Jemnej štukovej omietky:

Baumit Vnútorná farba Extra, Baumit Vnútorná farba Klima, bežne dostupné interiérové náterové hmoty a stierky

5. Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C. Čerstvo omietnuté plochy udržiavať min. 2 dni vo vlhkom stave.  Priame vyhrievanie omietky je neprípustné. V prípade použitia vykurovacích zariadení, najmä plynových ohrievačov, je potrebné zabezpečiť dostatočné krátke priečne vetranie miestnosti. Nepridávať žiadne iné materiály!

6. Podmienky pre stavenisko pri použití sila

Elektrická prípojka: 380 V, poistky 2 x 25 A

Tlak vody: min. 3 bar, prípojka 3/4”

Prístup: Prístupová cesta musí byť zjazdná pre  ťažké nákladné autá, nepretržite voľne prístupná.

Plocha potrebná na postavenie sila: 

min. 3 x 3 m na únosnom podklade

1) Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

2) Použitie povrchových úprav Baumit Granopor a Baumit Artline na podklad z pórobetónu je nevhodné!

3) Na drevocementové a cementotrieskové tvarovky odporúčame vždy medzivrstvu z Baumit Vonkajšej štukovej omietky resp. Baumit Vyrovnávacej stierky s vloženou Baumit Sklotextilnou mriežkou!

Balenie
Hmotnosť balenia 40 kg
Spotreba
Približná spotreba Cca 14 kg / m2 / cm
Približná výdatnosť Cca 1,4 m2 / vrece, cca 35 m2 / t pri hrúbke omietky 2 cm
Spotreba vody 8 - 9 litrov vody / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna Max 1 mm
Vlastnosti
Hrúbka vrstvy Minimálne hrúbky: Interiér: 10 mm; Stropy: 8 mm; Exteriér: 20 mm
Trieda omietky GP – CSII podľa STN EN 998-1

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: Baumit, omietka,