0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 7:00 - 16:00        So : 7:00 - 12:00
Nákupný košík
Baumit Alpha 3000 40 kg

Baumit Alpha 3000 40 kg

  • Výrobca:: Baumit
  • Kód produktu: Poter
  • Dostupnosť: Na objednávku
  • 18,72€ /bal
  • 15,50€ /bal

  • Bez DPH: 12,92€ /bal

Pre rýchlu a jednoduchú realizáciu podláh veľkej výmery v občianskych stavbách, ale aj pre vykurované podlahy v rodinných domoch sú liate anhydritové potery Baumit Alpha tá najlepšia voľba. Poter tekutej konzistencie pri spracovaní dokonale obalí vykurovacie rozvody a po vyzretí ideálne odovzdáva teplo do miestnosti.

Perfektné na podlahové vykurovanie

Vynikajúce samonivelizačné vlastnosti a tekutá konzistencia umožňuje pri realizácii poterov Baumit Alpha dokonalé obalenie rozvodov podlahového vykurovania. Po vyzretí tak môže vykurovací systém optimálne odovzdávať príjemné teplo vášmu domovu. 

Popri rýchlom a bezproblémovom postupe práce tak získavate s potermi Baumit Alpha ďalšiu výhodu. Potery s nižšími nárokmi na realizáciu dilatácií, ako aj na ošetrovanie počas zretia v porovnaní s cementovými potermi sú preto ideálnym riešením pre všetky podlahy v rodinných domoch aj občianskych stavbách.

Alpha 3000 - sila pre väčšie hrúbky. Na realizáciu kontaktných, oddelených alebo plávajúcich poterov v bytových alebo občianskych stavbách, bez akýchkoľvek prísad aj pre podlahy s vykurovaním. Bezpečné riešenie pre vysoké nároky)

Rýchla realizácia, pochôdzne už po 24 hodinách, nábeh vykurovania už po 7 dňoch.


Samonivelizačný liaty poter triedy CA – C30 – F6 podľa STN EN 13 813 na báze sadry pre ručné a strojové spracovanie. Určený na realizáciu všetkých typov poterov, vhodný aj pre použitie na podlahovom vykurovaní.

Ďalšie informácie

Minimálna hrúbka: 25 mm

Spotreba: 18 – 19 kg / m2 / cm

Výdatnosť: 2,2 – 2,1 m2 / vrece; 55,5 – 52,6 m2 / t pri hrúbke vrstvy 1 cm

Balenie: 40 kg, 1 paleta = 35 vriec = 1 400 kg

Použitie

Baumit Alpha 3000 je samonivelizačný liaty poter vhodný na aplikáciu vo vnútorných priestoroch. Používa sa ako kontaktný, oddelený alebo plávajúci poter. Tvorí podkladovú vrstvu pre všetky typy podlahovín, ako sú napr. dlažba, koberce, parkety a pod. Baumit Alpha 3000 je vhodný aj na podlahové vykurovanie. Baumit Alpha 3000 nie je vhodný do mokrých prevádzok ako napr. garáže, plavárne, vývarovne a všade tam, kde hrozí trvalý kontakt s vodou.

Spracovanie

1. Podklad

Pred začatím prác musí byť overená pevnosť, vlhkosť a rovinnosť podkladu. Podklad musí vyhovovať platným normám. Pri realizácii kontaktného poteru musí byť podklad suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa  častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý.   V prípade realizácie kontaktného poteru je potrebná príprava podkladu penetračným náterom. Na nasiakavé podklady penetračný náter Baumit Grund, na nenasiakavé podklady Baumit SuperGrund.

2. Miešanie

Liaty poter Baumit Alpha 3000 sa na stavbe mieša s čistou vodou. Aplikuje sa strojnými zariadeniami na prípravu samonivelizačných poterov. V prípade voľne loženého materiálu je materiál dodávaný na stavbu v sile vrátane strojného zariadenia. V prípade vrecovaného materiálu je možné materiál spracovať omietacími strojmi (napr. m-tec duo-mix a pod.), ktoré je potrebné vybaviť špeciálnymi nadstavbami pre liate potery podľa odporúčania výrobcov strojného zariadenia (napr. šnekové  čerpadlo s vyšším výkonom, miešacie a podávacie hriadele s vyšším stúpaním, maltové hadice s priemerom 35 mm a pod.). Pri vrecovanom materiáli je potrebné počítať s nižším výkonom (cca. 50 I /min) ako pri spracovaní voľne loženého materiálu (cca. 100 l / min). Čerpací výkon je vždy závislý od stavu opotrebenia šnekového čerpadla a ostatných častí strojného zariadenia, dopravnej vzdialenosti a výšky ako aj konzistencie  čerstvej zmesi. 

Pred začiatkom strojného čerpania je potrebné hadice v ich celej dĺžke prepláchnuť produktom Baumit Alpha Start. S ohľadom na dĺžku pracovných prestávok, dĺžku dopravných hadíc a teplotu pri spracovaní je potrebné tento postup opakovať. Množstvo zámesovej vody sa nastavuje na základe rozlivovej skúšky pomocou špeciálnej 0,75 l nádoby na vodorovnom, čistom a hladkom povrchu. Priemer rozlivu má byť v rozsahu 230 - 260 mm. Pri použití nádoby PFT 1,3 l priemer rozlivu má byť v rozsahu 420 - 450 mm.

3. Nanášanie

Liaty poter Baumit Alpha 3000 sa aplikuje liatím v predpísanej konzistencii na vopred príslušným spôsobom upravený podklad. Vyliaty materiál je potrebné okamžite  zhomogenizovať pomocou Baumit Nivelačných tyčí opakovaným ponáraním vo vrstve poteru v dvoch navzájom kolmých smeroch. Na zabezpečenie voľného pohybu poterovej dosky musí byť poter od okolitých stien a zvislých konštrukcií oddelený pružnou Baumit okrajovou dilatačnou páskou PE. Hrúbka poterovej vrstvy závisí tiež od uvažovaného zaťaženia podlahy a od deformačných charakteristík použitej podlahovej izolácie. 

V prípade realizácie poteru s podlahovým vykurovaním je potrebné dodržať hrúbku poteru min. 35 mm + d, pričom d je priemer rúrok vykurovacieho systému. Pokiaľ podlahové vykurovanie nie je ukotvené na systémových doskách, poter sa realizuje v dvoch pracovných krokoch,  čím sa eliminuje riziko vyplavenia vykurovacích rúrok. V prvom kroku sa vyleje vrstva poteru po hornú úroveň trubiek rozvodov.

 Po zatuhnutí prvej vrstvy (zväčša na nasledujúci deň) sa prvá vrstva navlhčí (nesmie sa vytvoriť súvislý vodný film) a doleje sa druhá vrstva poteru v hrúbke cca. 35 mm.  Pri oddelenom a plávajúcom potere sa ako deliaca vrstva používa Baumit Separačná fólia FE.

Pri spracovaní poteru Baumit Alpha 3000 je potrebné dodržiavať ustanovenia technologického predpisu Baumit Potery a podlahové stierky.

4. Informácie a všeobecné pokyny

Čerstvý poter je potrebné počas prvých 48 hodín chrániť pred pôsobením nepriaznivých vplyvov, napr. dažďa, mrazu, priameho slnečného žiarenia, prievanu a pred rýchlym vysýchaním. Počas spracovania a tuhnutia materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.  Neprimiešavať žiadne iné materiály. Plochy v bežných obytných priestoroch, ktoré môžu prísť do styku s odstrekujúcou vodou je vhodné opatriť vhodným izolačným náterom.

Baumit Alpha 3000 nie je vhodný do mokrých prevádzok ako napr. garáže, plavárne, verejné sprchy, práčovne, vývarovne a pod.

5. Podmienky pre stavenisko pri použití sila

Elektrická prípojka: 400 V, 25 A istenie podľa konkrétneho strojného zariadenia

Tlak vody: min. 3 bar

prípojka 3/4”

Prístup: Prístupová cesta musí byt zjazdná pre  ťažké nákladné autá, nepretržite voľne prístupná.

Plocha potrebná na postavenie sila:

min. 3 x 3 m na únosnom podklade

1) Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť ≤ 70%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

Balenie
Hmotnosť balenia 40 kg
Spotreba
Približná spotreba 18 – 19 kg / m2 / cm
Približná výdatnosť 2,2 – 2,1 m2 / vrece; 55,5 – 52,6 m2 / t pri hrúbke vrstvy 1 cm
Spotreba vody 6,5 litra / vrece
Veľkosť zrna
Veľkosť zrna Max 5 % nad 2 mm
Vlastnosti
Hrúbka vrstvy Kontaktný: 25 – 30 mm; Oddelený: 25 – 40 mm; Plávajúci: 30 – 50 mm
Trieda poteru C30 podľa STN EN 13813

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: Baumit, poter, anhydrid