0903 504 330     stavivasp@gmail.com
Po - Pia : 8:00 - 15:00        So : ZATVORENÉ
Nákupný košík
Knauf strojová sadrová omietka MP 75

Knauf strojová sadrová omietka MP 75

  • Výrobcovia: Knauf
  • Kód produktu: Sadrová omietka
  • Vernostné body:
  • Dostupnosť: Do týždňa
  • 7,20€ / bal

  • Bez DPH: 6,00€ / bal
  • Cena vo vernostných bodoch: 0

Jednovrstvová sadrová omietka pre steny a stropy. Umožňuje vytvorenie jednovrstvovej omietky v hrúbke od 8 do 50 mm, je vhodná do všetkých vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpelní, kde vzdušná vlhkosť neprekročí 70%. Určená je predovšetkým pre strojové, na menších plochách aj na ručné nanášanie na tehlové murivo, pórobetón, betón, vyzreté vápenno-cementové, cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a hrubé omietkové podklady. Je výdatná, jednoduchá na spracovanie a umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou paropriepustnosťou.

Orientačná spotreba 1,0 kg / m2 / mm

Podklad

Podklad musí byť maximálne rovný, suchý, pevný, čistý, rovnomerne nasiakavý, zbavený prachu a všetkých nečistôt (napr. olej, mastnota, prípadne zvyšky izolačných náterov, soľné výkvety), nesmie byť vodeodpudivý. Betónový podklad musí byť vyschnutý a vyzretý, dostatočne dotvarovaný, starší ako min. 2 mesiace (pri dostatočnej možnosti vysychania) a 3 mesiace (pri zhoršených podmienkach vysychania napr. zvýšená vlhkosť; vždy zaistiť aspoň 60 dní bez mrznutia) a vlhkosť pod 3 % hm. (merané karbidovou skúškou CM - prístrojom).

Odporúčané maximálne hm. % vlhkosti pre ostatné materiály:

  • Tehla, murivo omietka < 3 %
  • Pórobetón < 4 %

Prichytenie elektroinštalácií urobiť pomocou sadry Bau - und Elektrikergips.

Príprava podkladu

Z betónových povrchov odstrániť všetky výkvety a oddebňovací olej. Podklad nevlhčiť, ale opatriť vhodnou penetráciou. Kovové elementy podkladu natrieť antikoróznym prípravkom. Prašné alebo kriedujúce omietky opatriť penetráciou Knauf. Staré nátery (hliníkové alebo nedostatočne nasiakavé) a štuky vždy odstrániť až na súdržný podklad, očistiť a natrieť penetráciou Knauf. Pálené, tehlové a vápenno pieskové murivo, pórobetónové tvárnice: napr. Knauf Grundiermittel Betón: Knauf Betokontakt SDK dosky: Knauf Putzgrund Minerálne podkladové omietky (vápennocementové, cementové, sadrové): Knauf + Betokontakt Ľahké drevovláknité, cementotrieskové stavebné dosky, polystyrén a XPS tvárnice: Knauf Betokontakt. Do omietky následne celoplošne osadiť v zvislom smere armovaciu tkaninu (sieť) R 85 pre omietky s presahom min. 10 cm. (vždy vopred konzultovať s technickým zástupcom sp. Knauf).

Pracovné postupy a použitie

Strojové spracovanie:

Omietku rozmiešať s čistou vodou pomocou strojovej techniky napr. PFT G4, šnek D6-3. Pri strojovom spracovaní zmes rovnomerne striekať na podklad vo vzdialenosti cca 30 cm od povrchu. Na omietkovej pištoli je vhodné použiť trysku o priemere 10 – 12 mm. Dĺžka hadíc od omietacieho stroja k pištoli max. 25 m. Nastavenie prietoku vody , cca 400-450 l / hod., je na každom stroji individuálne v závislosti od opotrebenia šnekového čerpadla. Konzistencia by mala byť čo najredšia, zmes nesmie ale po podklade stekať, v prípade potreby omietku zahustiť znížením prietoku zámesovej vody na stroji.

Ručné spracovanie:

Omietku rozmiešať s čistou vodou ručným elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Doba miešania 3-5 min. Zmes vždy rozmiešať do rovnomernej konzistencie bez hrudiek. Pri ručnom spracovaní nanášať zmes murárskou lyžicou.

Prevedenie omietky:

Na rohy prichytiť v predstihu rohové omietacie profily pomocou Knauf Bau- und Elektrikergips, alebo MP 75. Na preklady, prechody materiálov a vyplnené miesta po rozvodoch aplikovať omietku a vtlačiť do nej armovaciu tkaninu. Tkaninu vždy vtláčať do čerstvej omietky, nikdy neukladať na neomietnutý podklad. V prípade aplikácie na plochy, kde sú veľké nerovnosti podkladu (prípadne pri realizácii max. hr. vrstvy 50 mm) nanášať sadrovú omietku v dvoch krokoch, vždy čerstvé do čerstvého. V miestach prechodov materiálov (okrem spojov strop/stena) robiť armovanie omietky (najlepšie tkaninou Vertex R85 s veľkosťou oka 10/10). Tkanina musí byť vložená s presahom cca 10 cm a umiestniť do cca 1/3 pod povrch omietky. Omietku naniesť v rovnomernej vrstve, zrovnať latou a nechať zavädnúť. Keď začne povrch tuhnúť, dotvoriť povrch fasádnou špachtľou (motýľom), potom zľahka navlhčiť, rozfilcovať a uhladiť fasádnou špachtľou alebo hladítkom. Čas pre spracovanie omietky je cca 180-200 min., podľa povahy podkladu, teploty a vlhkosti vzduchu. Vždy je nutné používať čisté náradie a nádoby, akékoľvek nečistoty môžu ovplyvniť výsledné vlastnosti omietky. Tuhnúci materiál nerozmiešavať. Pozor! Uvedené časy sú orientačné, vždy závisí od druhu podkladu, teploty pri spracovaní a hrúbky vrstvy omietky. Pri realizácii sadrových omietok je nutné mať omietané miestnosti uzavreté, maximálne zamedziť prúdeniu vzduchu. Ak je nutné (len u stien a lokálne, nie celoplošne) naniesť omietku vo väčších hrúbkach max. do 50 mm, musí byť druhá vrstva aplikovaná na čerstvo nastriekanú, zubatým hladítkom prečesanú, avšak už tuhnúcu podkladovú omietku - čerstvé do čerstvého. Všetky prechody materiálov (okrem spoja strop/stena, alebo miesta, kde je potrebné vytvoriť pracovnú dilatačnú škáru napr. tam, kde dochádza k zvýšenému tepelnému namáhaniu (krbová vložka a pod.) a miesta kde je vedený rozvod, musí byť omietka armovaná (najlepšie tkaninou Vertex R 85 s veľkosťou oka 10/10). Všetky rohy stavebných otvorov (oká, dvere a pod.) vystužiť diagonálne vloženou tkaninou, veľkosť 30x50 cm. Vždy aplikovať vrstvu omietky, do nej vtlačiť tkaninu a zatiahnuť potrebnou vrstvou omietky. Nikdy nepokladať tkaninu priamo na podklad. V prípade, že nie je možné aplikovať omietku v jednej vrstve (čerstvé do čerstvého), povrch len strhnite latou (omietka nemusí byť uhladená) nechať úplne vyzrieť, povrch opatriť penetračným náterom Knauf Grundirmittel a naniesť Knauf Multi-Finish alebo druhú vrstvu omietky MP 75 (podľa hrúbky vrstvy). 

Prevedenie pracovných a dilatačných škár

V oblasti spoja stena/strop urobiť len pracovnú dilatačnú škáru, ktorá zaistí nespojenie omietky aplikovanej na strop a stenu. (Prerezať omietku kolmo k podkladu po celej jej hrúbke v priebehu pracovnej činnosti, rovnať omietku trapézovou latou, čo zodpovedá časovému úseku cca 60-90 min. po nastriekaní omietky. V inej dobe než v štádiu tohto tuhnutia omietky, nemá prerezanie žiadne opodstatnenie). Všeobecne je tento postup odporúčaný aj na zvislé konštrukčné detaily spoj stena/stena, ale len tam kde dochádza k zvýšenému tepelnému namáhaniu (napr. krbová vložka a pod.). Tento postup zaistí preddefinované miesto k vzniku mikrotrhliny. Toto miesto však nie je viditeľné, pretože povrchová časť tejto škáry je vyplnená sadrovým pojivom (mliekom) a po vymaľovaní je neviditeľná. Pomáha len k vytvoreniu jasne definovaného miesta v konštrukcii. Konštrukčné dilatácie je nutné vždy zachovať v celej hrúbke omietky.

Omietka pod podklad

Minimálna hrúbka jednovrstvej omietky musí byť min. 10 mm, zvyšná vlhkosť omietky max. 1% (merané karbidovou metódou). Omietku zrovnať a stiahnuť (nehladiť ani nefilcovať). Po vyzretí omietky opatriť prostriedkom Knauf Hĺbková penetrácia až k stropu. V miestach vlhkostného zaťaženia (sprchový kút, vaňa, bidet a pod.) je nutné pred aplikáciou lepidla urobiť hydroizolačný náter Knauf Tekutá hydroizolácia alebo Knauf Flächedicht a rohy opatriť bandážou Knauf Flächedichtband. Obklad lepiť cementovým lepidlom Knauf EasyKleber alebo Knauf Flexkleber.

Príprava pod nátery a tapety

Omietka musí byť suchá (vlhkosť max. 1%), bez prachu a dostatočne vyzretá. Penetráciu pod nátery alebo tapety odsúhlasiť s výrobcom konečnej vrstvy.

Odporúčané hrúbky

Minimálna hrúbka: 8 mm

Odporúčaná hrúbka:  10 - 15 mm

Maximálna hrúbka:  50 mm

Pre omietanie stropov max. hrúbka omietky:  15 mm

Ošetrenie hotového produktu

Omietku nechať pred ďalšími prácami vytvrdnúť a vyzrieť minimálne 14 dní.  Po 24 hodinách hodinách od dokončenia omietky zaistiť priebežné vetranie. Pri nižších teplotách vzduchu, najmä zimné obdobie, zaistiť priebežné temperovanie opäť v kombinácii s cyklickým vetraním. Pred následnými povrchovými úpravami musí byť omietka úplne vyschnutá.

Ďalšie povrchové úpravy

Ako finálnu vrstvu v interiéri naniesť farbu Knauf Fine, prípadne jemne zrnitú farbu Knauf Stone. Oba typy uvedených náterov je možné tónovať podľa vzorkovníku Knauf Classic.

Doplňujúce informácie

Práce nevykonávať počas mrazu. Suchú maltovú zmes zmiešať len s čistou vodou bez ďalších prísad. Dodatočné pridávanie kameniva, či iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné! Omietku spracovávať pri teplote v rozmedzí od +5°C do max. +25°C. Pri omietaní dodržiavať platné normy pre navrhovanie a realizáciu omietok a technologické odporúčania výrobcov murovacích prostriedkov. Sadrové omietky sú na báze vody a tuhnú kryštalizáciou. Vplyvom vysokej vlhkosti (nad 3% hmotnostné), alebo pri nízkej teplote okolia a podkladu pod +5 °C dochádza k nedostatočnej kryštalizácii omietky, zníženiu jej pevnosti a hlavne prídržnosti. Následkom môžu byť trhliny v omietke a jej odpadávanie.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Štítky: omietka, sadrová, strojová, knauf